Termeni si conditii

1. elemente definitorii

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către S.C. ATP Exodus S.R.L. prin intermediul magazinului virtual www.mobilamoll.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

Prin următorii termeni noi înțelegem:

Cumpărător – persoana, firma, compania sau altă entitate juridică ce plasează o Comandă.

Site-ul – www.mobilamoll.ro

Vânzător sau Societatea– S.C. BASILEIA REK SRL D , având sediul social în Baia Mare, Str. Unirii nr 8, apt 31, județ Maramureș, cod poștal 433272, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J24/1211/2016 , Cod de Identificare Fiscală  RO36612523

Bunuri, Produse – orice produs sau serviciu care face obiectul colaborării dintre S.C. BSILEIA REK SRL D și clienții săi.

Comanda – orice document, electronic sau scriptic, prin care un Cumpărător își exprimă dorința de a achiziționa un anumit produs în schimbul unei anumite sume de bani și prin care Vânzătorul își dă acordul să livreze produsul în termenii și condițiile stabilite în comandă.

Contract – comanda confirmată de către Vânzător.

Drepturi de proprietate Intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt trecute în Comandă.

Forța majoră – un eveniment imprevizibil, în afara controlului părților, și care nu poate fi evitat.

 

2. documente contractuale

1. Prin plasarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va cuprinde următoarele documente:

  • Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
  • Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)

2. Termeni și condiții

3. Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală sau scrisă din partea acestuia către Cumpărător, fără a fi necesară o confirmare de primire. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Contractul intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

 

3. finalizarea contractului

Toate informațiile publicate pe www.mobilamoll.ro, cum ar fi : specificații tehnice, imagini, dimensiuni sau compatibilități nu obligă Vânzătorul și pot fi modificate oricând, exceptând situația în care acestea sunt menționate expres că obligă Vânzătorul. În cazul în care Cumpărătorul este indus în eroare de indicațiile de mai sus, acesta își poate retrage achiziția, conform celor indicate în Politica de Returnare a produselor. Ofertele de pe site-ul mobilamoll.ro nu obligă Vânzătorul și nu constituie o ofertă pentru public, ci sunt doar ”invitatio ad offerendum”. Comanda de achiziție făcută de Cumpărător constituie un contract. Comanda este acceptată de către Vânzător printr-un email de confirmare a comenzii. Emailul de confirmare a comenzii conține următoarele informații : o parte din condițiile de vânzare, descrierea caracteristicilor produsului, principalele elemente ale contractului (preț, metode de plată), metode de păstrare a datelor personale și a detaliilor comenzii, procedura de schimbare a conținutului comenzii.

Contractul este finalizat și intră în vigoare în momentul în care Cumpărătorul primește emailul de confirmare a comenzii. Comanda și emailul de confirmare a comenzii se consideră primite în momentul în care părțile contractante au posibilitatea de a accesa mesajele telematice. În cazul în care Cumpărătorul nu primește emailul de confirmare a comenzii sau orice altă formă de comunicare din partea Vânzătorului în termen de 24 de ore de la trimiterea comenzii, Cumpărătorul trebuie să informeze Vânzătorul într-un interval de timp rezonabil prin trimiterea unui email la adresa office@mobilamoll.ro

 

4. achiziționarea produselor

Produsele prezentate pe site pot fi cumpărate prin adăugarea lor în coșul de cumpărături. Odată ce Cumpărătorul a finalizat selectarea produselor dorite și dorește să cumpere produsele aflate în  coșul de cumpărături, Cumpărătorului i se va cere să ofere informațiile necesare încheierii contractului. Mai precis, Cumpărătorul va trebui să furnizeze datele personale în secțiunea desemnată a site-ului, adresa de e-mail, adresa de livrare și un număr de telefon la care poate fi contactat pentru a i se comunica data de livrare.

 

5. livrarea produselor

Termenul de livrare a unei comenzi este de maxim 5 săptămâni din momentul plasării comenzii și plata avansului. În cazuri excepționale, societatea își asumă dreptul de a mări timpul de livrare cu obligația de a informa Cumpărătorul cu privire la întârzierea survenită și de a anunța noul termen de livrare. Cu toate acestea, Vânzătorul va face tot posibilul pentru a respecta termenii de livrare indicați.

 

Vânzătorul nu poate garanta întotdeauna afișarea exactă a disponibilității produsului. În acest caz, Cumpărătorul va fi informat imediat dacă bunurile nu pot fi livrate iar plata efectuată va fi rambursată fără întârziere Cumpărătorului. În momentul livrării, Cumpărătorul trebuie să verifice imediat dacă produsele au fost livrate conform comenzii iar, în cazul oricărei discrepanțe sesizate, trebuie să informeze imediat Vânzătorul în scris, la următoarea adresă : office@mobilamoll.ro sau la numărul de telefon : 0745620780

Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile astfel :  prin servicii de curierat la sediul Cumparatorului.

Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile în momentul predării acestora către Cumpărător sau către societatea de curierat intern.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzatorul efectuează livrarea Bunurilor doar pe teritoriul României. Produsele vor fi însoțite de următoarele documente: factura fiscală, garanțiile, Proces verbal de predare primire.

Montajul produselor (acolo unde este cazul) se realizează de către angajații Vânzătorului numai în cazul livrărilor efectuate în București.

 

6. transferul proprietății

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a Facturii sau a documentului de transport furnizat de curier). Curierul nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

 

7. prețul produselor și costul transportului

Prețul produselor și costul de transport sunt cele indicate pe site în ziua efectuării comenzii și sunt menționate în Comandă și în emailul de confirmare a Comenzii.

 

8. facturare. plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

 

9. garanția

9.1. Garanția comercială a producătorului

Producătorul emite o garanție de producător (garanție comercială) care poate fi inclusă în interiorul ambalajului. Durata, condițiile și utilizarea garanției sunt indicate pe Certificatul de Garanție. Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuiesemnalată în maxim 48 ore de la recepția mărfii pe adresa de e-mail office@mobilamoll.ro . Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

 

9.2. Transmiterea sesizărilor

Sesizarea trebuie făcută prompt de către Cumpărător, nu mai târziu de 60 de zile de la data descoperirii defectului. În toată această perioadă produsul nu trebuie utilizat. Sesizarea va fi transmisă electronic Vânzătorului care va informa Cumpărătorul cu privire la procedura de returnare a produsului neconform.

 

10. returnarea produselor

Dacă, din orice motiv, Cumpărătorul nu este mulțumit de achiziția făcută, acesta are dreptul de a returna produsul, în termen de 10 zile de la primire, fără penalități, cu excepția costului de returnare, care va fi suportat tot de Cumpărător. Produsul poate fi returnat în termenul menționat fără invocarea vreunui motiv din partea Cumpărătorului.

Clienții cu personalitate juridică nu au dreptul să denunțe unilateral contractul, legislația în domeniu referindu-se doar la persoanele fizice.

Produsul va fi returnat la următoarea adresă : BASILEIA REK SRL D, Baia MAre, strada Luminisului nr 4 la depozit

Produsul trebuie returnat în aceleași condiții în care a fost livrat, și anume : ambalat corespunzător, conținând toate părțile componente, fără a fi utilizat, în ambalajul original, inclusiv eventualele instrucțiuni de utilizare. Riscurile ce pot apărea în timpul transportului de returnare a produsului sunt, în totalitate, în sarcina Cumpărătorului.

Orice retur trebuie să fie precedat de o notificare a intenţiei de retur. Această notificare se poate face pe mail sauîmpreună cu produsele, în termenul prevăzut de lege.

Cumpărătorului care a notificat Mobila Moll îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire vor fi returnate către Mobila Moll în maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii produselor, în caz contrar Mobila Moll considerând cererea de returnare ca fiind invalidă / fărăobiect.

Returul trebuiesă fie însoţit de următoarele documente:

  • factură (original saucopie);
  • chitanţa/document de plată (original saucopie);
  • notificare.

Cumpărătorul trebuie să menționeze în notificare dacă dorește rambursarea banilor sau schimbarea produsului.

În cazul în care nu se respectă condiţiile de retur, Societatea nu va accepta returul.

ATENȚIE: încazul în care produsele a căror returnare se solicită prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, șocuri mecanice, componente sau accesoriil ipsă, certificate de garanție lipsă, sau nu sunt returnate în aceeași stare în care au fost livrate către Cumpărător,  Mobila Moll  are dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o sumă din valoarea produsului, sumă ceva fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.

Vânzătorul va rambursa în întregime valoarea produsului (cu excepția taxelor de transport), în conformitate cu legile în vigoare și cu condiția ca acesta să fie returnat în condiții corespunzătoare, conform celor menționate anterior. Rambursarea se va face prin transfer bancar iar Cumpărătorul are obligația de a furniza Vânzătorului toate informațiile necesare efectuării transferului.

Excepții: Următoarele categorii de produse nu se pot returna:

a) Produsele executate după specificațiile consumatorului;

b) Produsele distinct personalizate;

c) Produsele care, prinnaturalor, nu pot fi returnatesau care se pot degradaorideteriora rapid.

d) În cazul în care produsele au unsigiliu, acesta nu are voiesă fie desfăcut – produsultrebuiereturnatsigilat

În cazul produselor care prezintă defecte de fabricație, Cumpărătorul are dreptul să returneze aceste produse în termen de 10 zile de la recepționarea lor, Cumpărătorul având obligația să verifice starea produselor și să semnaleze  eventualele defecte în cel mai scurt timp posibil. După returnarea produselor semnalate ca neconforme, Vânzătorul are dreptul să verifice neconformitățile semnalate, iar în cazul confirmării acestora, Vânzătorul va înlocui produsele returnate cu altele similare sau va rambursa valoarea acestora. Rambursarea se va face prin transfer bancar iar Cumpărătorul are obligația de a furniza Vânzătorului toate informațiile necesare efectuării transferului.

 

11. declinarea responsabilității:

Societatea depune eforturi pentru menținerea corectitudinii informațiilor expuse pe site. Cu toate acestea, nu este exclusă posibilitatea apariției unor erori cu privire la aceste informații.

Societatea și furnizorul său nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, in ceea ce privește prețuri, caracteristici, imagini etc., care nu se datorează culpei sale.

În eventualitatea în care prețul produsului sau unele caracteristici ale acestuia, au fost greșit introduse în bazele noastre de date sau afișate greșit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, societatea își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută.

Valoarea maximă a obligațiilor Societății, față de orice client, în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare, este valoarea sumelor încasate de Societate de la clientul respectiv.

 

12. drepturile de autor

Întregul conținut al site-ului este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor (Legea nr. 8/1996). Toate drepturile aparțin Mobila Moll. Reproducerea fără acordul Vânzătorului, a site-ului sau a unor părți din acesta, se pedepsește în conformitate cu legile în vigoare (administrativ, civil sau penal). Astfel, sunt interzise în mod expres: accesarea sau copierea site-ului mobilamoll.ro de către dispozitive sau programe automate sau prin metode tradiționale, modificarea, atașarea de link-uri sau utilizarea sa în scopuri publice sau comerciale fără acordul în prealabil și în scris al Societății.

Prina accesarea Site-ului utilizatorii consimt să respecte termenii și conditiile prezentate în prezentul document, legislația aplicabilă, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ale Mobila Moll.

 

13. confidențialitate. publicitate

Datele personale introduse de către Cumpărător vor fi folosite de Societate numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă sunt necesare pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate, anunțarea promoțiilor în curs etc., în nici un caz nu vor fi furnizate unei terțe părți. Societatea nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi facută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Toate datele personale introduse pe site sunt protejate împortiva pierderii, a falsificării, a manipulării sau a utilizării necorespunzătoare de către terți. Pentru informații suplimentare de natură legală privind protecția și procesarea datelor personale, vă rugăm să citiți secțiunea Politica de confidențialitate publicată pesite.

 

14. răspundere

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

15. forța majoră. frauda

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră.

Orice încercare de a accesa datele personale ale unui Cumpărător sau de a modifica conținutul site-ului www.mobilamoll.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează acesta va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului www.mobilamoll.ro și va pune în mișcare cercetarea penalăîmpotriva celui care a încercat acest fapt.

16. legea aplicabilă. juristicția

Orice litigiu apărut între Clienți și Societate va fi rezolvat pe cale amiabilă.

În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române.

17. prevederi diverse

Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și conditiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și condițiile, iar cea mai nouă versiune va fi disponibilă în secțiunea Termeni și Condiții a site-ului.

Cataloage

Ai nevoie de mai multe detalii despre produsele noastre? Descarca cataloagele/brosurile moll.

Descarca catalog

Newsletter

Inscrie-te pentru ultimele noutati si promotii